معاونت بهداشت

معرفی پرسنل واحد بهداشت حرفه ای و شرح وظایف

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۴:۴۳| تعداد بازدید: 540

الف : بهداشت حرفه ای

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

آخرین مدرک تحصیلی

وضعیت استخدامی

سابقه خدمت

ایمیل

شرح وظایف

1

مهندس

حسین عشقی

کارشناس بهداشت حرفه ای

لیسانس

رسمی

20سال

Eshghih1atgmail.com

شرح وظایف:

مشاغل سخت و زيان آور

آمار بهداشت حرفه اي (  2و 1-111 )

برنامه ارگونومي

عوامل فيزيكي صدا

عوامل فيزيكي روشنايي

عوامل فيزيكي شرايط جوي                       

برنامه معادن

برنامه بهداشت پرتوكاران

برنامه بقا

اسپیرومتری

بازرسي مراكز خدمات جامع سلامت (کدکن   جوادیه - مسلم بوری آباد - رباط سنگ قدس)

کارخانجات جاده گناباد

2

مهندس سیدمحمد خطیبی

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

لیسانس

رسمی

16.5 سال

Khatibim1atthums.ac.ir

شرح وظایف:

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

1-   سامانه جامع بازرسی ( تأییدیه-گزارشات-شاخصگیری و ...)

2-   نظارت برمعاینات شغلی وپیگیری ( معاينات كارگاهها وكارخانجات–پزشکان طب كار- سامانه جامع بازرسی)

3-   آمار 3- 111 و رانندگان

4-   نظارت برفعالیت شرکتهای خصوصی بهداشت حرفه ای وآموزشگاههای صنوف بهداشت حرفه ای

5-   برنامه بازرسی هدفمند

6-   طرح تشدید بهداشت حرفه ای

7-   برنامه سیلیس

8-   برنامه سیلیکوزیس

9-   اعتباربخشی بیمارستانها

10- برنامه کارگاههای ساختمانی

11- بازرسي مراكزخدمات جامع سلامت (اسدآباد–نسر–ولیعصر(عج)- منظر–طالقانی)

3

مهندس حسن عبدلی

کارشناس بهداشت حرفه ای

لیسانس

رسمی

16

 

شرح وظایف:

  1. انجام معاینات شغلی
  2. برنامه عوامل شیمیایی (سرب،آزبست،جیوهو...)
  3. برنامه عوامل اجرایی پسماند
  4. کمیته حفاظت فنی بیمارستانها
  5. پروفایل ایمنی موادشيميايي
  6. بهداشت کشاورزی
  7. تشكيلات بهداشت حرفه اي ( ايستگاه بهگر–خانه بهداشت كارگري - كميته حفاظت فني وبهداشتكار )
  8. بازرسي مراكزخدمات جامع سلامت (بایگ–رودمعجن–سرهنگ–سلطانآباد-  امامخمینی(ره)- بهشتی)
  9. 9-   کارخانجات جاده خواف–شهرک صنعتی بوری آباد.