معاونت بهداشت

معرفی پرسنل مرکز آموزش بهورزی

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۰۸:۱۵| تعداد بازدید: 462

پرسنل مرکز آموزش بهورزی وبازآموزی کارکنان نظام سلامت

               نام ونام خانوادگی :

زهرا رمضان زاده

 

سمت :

مربی خدمات بهداشتی (بهداشت  خانواده)

مدرک تحصیلی :

كارشناس بهداشت عمومی

شماره داخلی :

 

شماره مستقیم :

52273541

پست الکترونیکی :

Ramezanzadehz1at thums.ac.ir

 

               نام ونام خانوادگی :

فاطمه صالحی منظری

 

سمت :

مربی خدمات بهداشتی (مامایی)

مدرک تحصیلی :

كارشناس مامایی

شماره داخلی :

 

شماره مستقیم :

52273541

پست الکترونیکی

 

 Gmail.com at Salehi.20.5.59

 

               نام ونام خانوادگی :

غلامرضا خوش امید

 

سمت :

مربی خدمات بهداشتی (بهداشت محیط )

مدرک تحصیلی :

كارشناس بهداشت محیط

شماره داخلی :

 

شماره مستقیم :

52273541

پست الکترونیکی :khoshomidgh2at thums.ac.ir

 

 

               نام ونام خانوادگی :

محمدرضا فرزادمهر

 

سمت :

مربی خدمات بهداشتی (پیشگیری ومبارزه با بیماریها )

مدرک تحصیلی :

كارشناس بهداشتعمومی

شماره داخلی :

 

شماره مستقیم :

52273541

پست الکترونیکی:farzadmehrmr931at mums.ac.ir