معاونت بهداشت

معرفی معاون بهداشت

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۴:۴۶| تعداد بازدید: 1072

دکتر الهام بهره مند.jpg

دکتر الهام بهره مند

تلفن هماهنگی : 52228027

فکس : 52220220

ایمیل : bahremande1@thums.ac.ir