معاونت بهداشت

معاون فنی

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۰۹:۵۶| تعداد بازدید: 745

معاون فنی معاونت بهداشتی  :

مشخصات :

نام و نام خاوادگی :   ابراهیم تیموری

پست سازمانی :        معاون فنی معاونت بهداشتی

مدرک تحصیلی :   کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

پست الکترونیکی :  Ebrahimteimori@yahoo.com

تاریخ استخدام  5/10/1367

سوابق اجرایی :

کاردان منطقه و مسئول مرکز بهداشتی درمانی گلبوی سفلی

کاردان منطقه و مسئول مرکز بهداشتی درمانی نسر

کارشناس منطقه و مسئول مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی رشتخوار

مدیر مرکز آموزش بهورزی تربت حیدریه

کارشناس مسئول آمار مرکز بهداشت

کارشناس گسترش شبکه ها

مربی خدمات بهداشتی درمانی ( مربی مبارزه با بیماریها )

وظایف محوله:

 

 

  • * نظارت در طراحی ، اجرا و ارزیابی  بر گزاری دوره های توجیهی و آموزشی ویژه کار کنان و سایر گروههای هدف آموزشی
  • نظارت و مشارکت  در طراحی ، اجرا و ارزیابی  بر نامه عملیاتی در سطح ستاد دانشگاه و مراکز مرتبط
  • پشتیبانی علمی و اجرایی  فعال سازی واحد های ارائه کننده خدمات
  • پیگیری منابع مورد نیاز جهت اجرایی سازی بر نامه در سطح واحد های ارائه دهنده خدمت

 

  • پیگیری تفاهم نامه های اجرایی ما بین معاونتهای دانشگاه در راستای بهینه سازی فرایند های اجرایی بر نامه
  • نظارت بر انجام بر نامه های مداخله ای  در سطح واحد های ارائه دهنده خدمت و پیگیری مشکلات تا حصول نتیجه
  • مشارکت و نظارت در اجرا ، پایش و ارزشیابی  اطلاع رسانی و کمپین آموزشی بر نامه
  • نظارت بر اجرا و ارزیابی ارائه خدمات در مرحله خطر سنجی و نظام  مراقبت گروههای سنی (ارزیابی ، تشخیص زود رس ، غربالگری ، ارجاع و پیگیری
  • مشارکت  و نظارت در طراحی ،بر گزاری  و ارزیابی کمیته  ها و جلسات هماهنگی درون  بخشی و برون بخشی با سایر سازمانهای تسهیلگر سلامت شهرستان
  • جمع بندی مستندات   فعالیت های اجرایی  و آموزشی بر نامه   و ارائه به وزارت   محترم