معاونت بهداشت

مرکز خدمات جامع سلامت کدکن و زیر مجموعه

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۰۹:۴۰| تعداد بازدید: 119

پایگاه و خانه بهداشتهای زیر مجموعه : 

اسفيز دافي برس تلخ بخش پنگي پایگاه ضمیمه  

1-پایگاه ضمیمه 

2-خانه بهداشت اسفیز 

3-خانه بهداشت دافی 

4-خانه بهداشت برس 

5-خانه بهداشت تلخ بخش 

6-خانه بهداشت پنگی