معاونت بهداشت

مرکز خدمات جامع سلامت منظر و زیر مجموعه

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۰۹:۳۱| تعداد بازدید: 87

پایگاه وخانه بهداشتهای زیر مجموعه عبارتند از :

منظر دوغشک کاريزک خوجوي نوغاب اسفيوخ  

1-پایگاه منظر 

2-خانه بهداشت دوغشک 

3-خانه بهداشت کاریزک خوجوی 

4-خانه بهداشت نوغاب 

5-خانه بهداشت اسفیوخ