معاونت بهداشت

مرکز خدمات جامع سلامت مسلم بن عقیل و زیر مجموعه

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۰۹:۴۷| تعداد بازدید: 72

پایگاه و خانه بهداشتهای زیر مجموعه عبارتند از :

بيسقفيزن حوض سرخ کاج درخت مورشک قوزان اومی  

1-خانه بهداشت بیسقیفیزن 

2-خانه بهداشت حوض سرخ 

3-خانه بهداشت کاج درخت 

4-خانه بهداشت مورشک 

5-خانه بهداشت قوزان

6-خانه بهداشت اومی