معاونت بهداشت

مرکز خدمات جامع سلامت قدس،زیر مجموعه

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۰۸:۰۸| تعداد بازدید: 282

 

پایگاه های و خانه های بهداشت زیر مجموعه عبارتند از:

  آبرود آغويه فرزق صومعه دامسک بنهنگ پایگاه ضمیمه

1-خانه بهداشت آبرود 

2-خانه بهداشت آغویه 

3-خانه بهداشت فرزق 

4-خانه بهداشت صومعه

5-خانه بهداشت دامسک 

6-خانه بهداشت بنهنگ 

7 پایگاه ضمیمه قدس