معاونت بهداشت

مرکز خدمات جامع سلامت شهرک ولی عصر و زیر مجموعه

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۰۹:۵۱| تعداد بازدید: 111

پایگاه و خانه بهداشت های زیر مجموعه عبارتند از :

صنوبر کامه سفلي کامه عليا حاجيار پایگاه ضمیمه  

1-پایگاه ضمیمه 

2-خانه بهداشت صنوبر 

3-خانه بهداشت کامه سفلی 

4-خانه بهداشت کامه علیا 

5-خانه بهداشت حاجیار