معاونت بهداشت

مرکز خدمات جامع سلامت سلطان آباد و زیر مجموعه

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۰۸:۳۵| تعداد بازدید: 77
سلطان آباد سلطان آباد نوزه درخت سنجد حصاريزدان

1-خانه بهداشت سلطان آباد 1 

2-خانه بهداشت سلطان آباد 2 

3-خانه بهداشت نوزه 

4-خانه بهداشت درخت سنجد

5-خانه بهداشت حصار یزدان