معاونت بهداشت

مرکز خدمات جامع سلامت رود معجن و زیر مجموعه

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۰:۰۲| تعداد بازدید: 54

خانه بهداشت زیر مجموعه عبارتند از:

رودمعجن حصار  

1خانه بهداشت رود معجن 

2-خانه بهداشت حصار