معاونت بهداشت

مرکز خدمات جامع سلامت رباط سنگ و زیر مجموعه

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۰۸:۳۲| تعداد بازدید: 86
نوري خرم حشمت آباد فخرآباد نظاميه پایگاه ضمیمه  

1-پایگاه ضمیمه رباط سنگ 

2-خانه بهداشت نوری 

3-خانه بهداشت خرم 

4-خانه بهداشت حشمت آباد

5-خانه بهداشت فخر آباد 

6-خانه بهداشت نظامیه