معاونت بهداشت

مرکز خدمات جامع سلامت جوادیه و زیر مجموعه

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۰۸:۰۸| تعداد بازدید: 72

1-خانه بهداشت جوادیه 

2-خانه بهداشت رقیچه 

3- خانه بهداشت رودخانه 

4-خانه بهداشت حاجی بیگی