معاونت بهداشت

مرکز خدمات جامع سلامت بهشتی و زیر مجموعه

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۰۹:۵۷| تعداد بازدید: 83

پایگاه  و خانه بهداشتهای زیر مجموعه:

پایگاه بهشتی پایگاه ابوذر پايگاه فجر  

1-پایگاه ابوذر 

2-پایگاه بهشتی 

3-پایگاه فجر