معاونت بهداشت

مرکز خدمات جامع سلامت بایگ و زیر مجموعه

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۰۹:۳۷| تعداد بازدید: 86

پایگاه و خانه بهداشت های زیر مجموعه عبارتند از :

خورشبر رزگ سرخ آباد فديهه پایگاه ضمیمه  

1-پایگاه ضمیمه 

2-خانه بهداشت خورشبر 

3-خانه بهداشت رزگ 

4-خانه بهداشت سرخ آباد

5-خانه بهداشت فدیهه