معاونت بهداشت

مرکز خدمات جامع سلامت اسد آباد و زیر مجموعه

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۰۸:۲۸| تعداد بازدید: 102
اسدآباد اسديه کوهي رباط ميان دشت احمدآباد خزائي  

1-خانه بهداشت اسد آباد

2-خانه بهداشت اسدیه 

3-خانه بهداشت کوهی 

4-خانه بهداشت رباط میان دشت 

5-خانه بهداشت احمد آباد خزائی