معاونت بهداشت

فناوری اطلاعات

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳:۰۳| تعداد بازدید: 328

 

نام و نام خانوادگی : خانم مهندس قنادی

پست الکترونیکی :  GhannadN1 /at/ thums.ac.ir

وظایف محوله:

  • نظارت و پیگیری امور پشتیبانی نرم افزارها و سامانه های حوزه معاونت بهداشتی
  • نظارت و پیگیری امور پشتیبانی سخت افزاری حوزه معاونت بهداشتی
  • بررسي و مشاوره خريد تجهیزات رايانه اي حوزه معاونت بهداشتی
  • توسعه و نگهداري شبكه محلیحوزه معاونت بهداشتی
  • توسعه و نگهداری شبكه زير ساخت قوي، مطمئن و ايمن به منظور برقراري ارتباط بين تمامي واحدهاي موجود در دانشگاه
  • راه اندازی و نگهداری خطوط پرسرعت جهت ارتباط شبکه داخلی دانشگاه با اینترنت و اینترانت ملی
  • توسعه و نگهداری اتاق سرور مرکزی دانشگاه
  • پیگیری امور مرتبط با قرارداد پشتیبانی شبکه و زیرساخت دانشگاه