معاونت بهداشت

روابط عمومی

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۱:۵۶| تعداد بازدید: 486

روابط عمومی

اهداف:مهمترین وظیفه وهدف روابط عمومی در هر مجموعه عبارت است از شناخت افکار عمومی ونفوذ در آن   بمنظور جلب رضایت آنان ونیز آگاهی بخشی و اطلاع رسانی دقیق از اقدامات انجام شده وبه روز کردن اخبار مجموعه در سایت ...به تعبیر دیگر روابط عمومی در برگیرنده مجموعه اقدامات وکوشش هایی است که هر سازمان برای ارتباط موثر وهدفمند با مخاطبان وگروههای در ارتباط با خود انجام می دهد .

روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بعنوان یکی از واحدهای این معاونت با همکاری روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی در کنار دیگر واحدهای ستادی ومحیطی توانسته است ودر تلاش است تا در ایفای وظیفه خود که همانا شناخت نقاط ضعف و قوت ونیز مشکلات فرارو ی مجموعه با آگاهی از افکار عمومی موفق باشد گرچه با توجه به نوپا بودن این معاونت تا رسیدن به حد مطلوب را ه درازی در پیش است ،ولی امیدواریم با استعانت از خداوند سبحان وهمکاری همکاران بتوانیم بگونه ای به وظایف خود عمل کنیم که موجب رضایتش قرار گیرد .

تلفن تماس: 52228027-051