کمیته دانشگاهی ارتقاء سلامت و کاهش مرگ و میر نوزادان برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱۲:۳۹ | تعداد بازدید: 9

رئیس اداره سلامت جمعیت و خانواده گفت: در راستای ماده 24 و 27 معاهده نامه حقوق نوزادان و کودکان مبنی بر حق دسترسی به مراقبتهای بهداشتی و برخورداری از زندگی با کیفیت و افزایش امید به زندگی در بدو تولد، کمیته دانشگاهی ارتقاء سلامت و کاهش مرگ و میر نوزادان با حضور اعضاء مرتبط در سطح معاونت ها و بیمارستانهای شهرستان و با هدف کاهش مرگ نوزادان به کمتر از 7 در هزار تولد زنده، پیگیری مراقبت از نوزاد پر خطر و توانمند سازی والدین برای مراقبت نوزاد برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، زهره حسینی، نقاط قوت برنامه مراقبت نوزادان در سطح دانشگاه را اجرای بر نامه آموزشی و باز آموزی، تعامل مستمر و هماهنگی درون بخشی بین معاونتهای دانشگاه، پشتیبانی مسئولین اجرایی در سطح دانشگاه، انتقال اطلاعات بین ستاد و سطوح محیطی ارائه دهنده خدمت بر شمرد و افزود: روند ارجاع، باز خورد پس خوراند می بایست تقویت شده  و هر گونه تاخیر در انجام مراقبت به موقع پیگیری گردد.

همچنین فاطمه گلریزی کارشناس بر نامه سلامت نوزادان در این راستا اظهار کرد:  درسال گذشته با طراحی بر نامه های مداخله ای در سطح شهرستانهای تابعه دانشگاه میزان مرگ نوزادان بر اساس آخرین اطلاعات بدست آمده  از 10.29 در هزار در سال 96 به حدود  7.2 در هزار در سال 97 کاهش یافته است.

وی بر گزاری کار گاههای آموزشی مراقبت تنفسی نوزادان، احیاء نوزادان، کمک به تنفس نوزادان، تحلیل پرسشنامه های مرگ و میر نوزادی، بر نامه ریزی و اطلاع رسانی در مورد بهبود تغذیه و چگونگی وزن گیری در دوران بارداری، تعامل مناسب  متخصصین اطفال و طراحی برنامه های مداخله ای توسط همکاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان، اطفال و زنان بیمارستانهای شهرستان و شرکت آنها در کمیته های کاهش مرگ و میر و مراقبت نوزادان را از علل کاهش شاخص بر شمرد و عنوان کرد: در سال 98 نیز با بر نامه ریزی در جهت مراقبت مستمر این گروه سنی بتوان شاخص سلامتی و امید به زندگی در بدو تولد را افزایش داد .