جلسه آموزش عملی سبزیکاری با حضور جمعی از بهورزان معاونت بهداشت و تسهیلگران اداره جهاد کشاورزی در رباط سنگ برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۳:۰۵ | تعداد بازدید: 18

مسئول واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت: جلسه آموزش عملی سبزیکاری با حضور بهورزان معاونت بهداشت و تسهیلگران اداره جهاد کشاورزی در رباط سنگ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، سمانه یوسفی افزود: این جلسه در راستای امضای تفاهم نامه همکاری ما بین معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاوری وزارت جهاد کشاورزی در برنامه « آموزش و ترویج تغذیه سالم در جامعه زنان روستایی و عشایری  » برگزار شد.

وی بیان کرد: در این جلسه آموزش تغذیه سالم و هرم غذایی جدید با تاکید بر اهمیت مصرف بیشتر حبوبات و سبزیها بیان شد.

وی اظهار کرد: مدرسین اداره جهاد کشاورزی نیز طریقه سبزیکاری را به صورت عملی آموزش دادند و مسئول اداره ترویج جهاد کشاورزی با تأکید بر اجرای درست تفاهم نامه بر اهمیت تغذیه سالم و تهیه محصولات غذایی سالم در منزل اشاره نمود.

گفتنی است، این تفاهم نامه با محوریت آموزش و فرهنگ سازی در راستای بهبود تغذیه،  ترویج ایجاد باغچه های خانگی و با تاکید بر تولید محصول سالم و حفاظت از منابع پایه است.