معاونت بهداشت

آزمایشگاه

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۰:۵۸| تعداد بازدید: 470

بسمه تعالی

آزمایشگاه معاونت بهداشتی یکی از واحدهای تحت پوشش  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه است که درحال حاضر در محل دانشگاه علوم پزشکی در خیابان فردوسی شمالی –خیابان رازی قرار دارد.

وظیفه این آزمایشگاه انجام کلیه آزمایشهای مربوط به گروههای هدف شامل مادران باردار ،صدور کارت بهداشتی اصناف ،کارت سلامت جهت متقاضیان استخدام می باشد.

درحال حاضر بخشهای هماتولوژی ،بیوشیمی،سرولوژی،میکروبیولوژی،پارازیتولوژی،سل ،التور ،الایزا وتشخیص اعتیاد فعال می باشند.

در بخش هماتولوژی (خونشناسی ) آزمایشات CBC   ، گروه خون وRH ، ESR  

دربخش بیوشیمی آزمایشات قند،اوره،کراتی نین ،کلسترول ،تری گلیسیرید ،HDL ،LDL ،SGOT ،SGPT ، بیلی روبین ،GCT ،GTT وU/A .

دربخش سرولوژی آزمایشات رایت ، ویدال ، 2ME ، کومبس رایت ،CRP ،RF ،ASO ،RPR ،کومبس غیر مستقیم .

دربخش میکروبیولوژی آزمایشات کشت ادرار وکشت مدفوع .

دربخش پارازیتولوژی :Stool exam یک ،دو وسه نوبتی ، تست گایاک ، تشخیص انگل مالاریا ،تشخیص لیشمن وقارچهای پوستی سطحی.

در بخش سل آزمایش مستقیم BK وکشت خلط از نظر BK .

دربخش التور آزمایش کشت نمونه مدفوع از نظر ویبریون وبا .

ودربخش تشخیص اعتیاد آزمایش TLC برای تشخیص مورفین ،آمفتامین ومتامفتامین انجام میشود.

همکاران شاغل در آزمایشگاه معاونت بهداشتی درحال حاضر عبارتند از :

  1. سعید ذوقدار –کارشناس ومسئول داخلی آزمایشگاه
  2. محمدعلی دارابی –کاردان آزمایشگاه
  3. هما میرخانی – کاردان آزمایشگاه
  4. آسیه حمیدی –کارشناس آزمایشگاه ودانشجوی کارشناسی ارشد میکرب شناسی
  5. فاطمه غلامی – کارشناس آزمایشگاه
  6. رعنا حسن زاده- کارشناس آزمایشگاه ( نیروی طرحی )
  7. سیده سمانه وزیری – کارشناس آزمایشگاه ( نیروی طرحی )
  8. احسان تیموری
  9.  سیمین احمدی – خدمات
  10.  ناصر کامجو –خدمات

 

 

نشانی کامل آزمایشگاه :تربت حیدریه –خیابان فردوسی شمالی-خیابان رازی –دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه . تلفن : 52220221