معاونت بهداشت

برنامه تحول نظام سلامت

برنامه تحول نظام سلامت در حوزه  بهداشت

 

دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
         مریم صمصامی کارشناس گروه سلامت جوانان در گفتگو با روابط عمومی :


دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
در خودمراقبتی ما یاد میگیریم خودمان از سلامت خودمان مراقبت کنیم


چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
در همایش هفته جهانی شیر مادر عنوان شد :


سه‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
رئیس اداره سلامت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی خبر داد؛


شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
شعارهفته جهانی شیرمادر


سه‌شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۷
محمدرضا اعتصامی راد کارشناس مبارزه با بیماری های واگیر معاونت بهداشت


دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۷
فاطمه گلریزی کارشناس مسئول بر نامه سلامت نوزادان  بیان داشت


چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۷
مسئول واحد سلامت روان معاونت بهداشت :


چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۷
در شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان تربت حیدریه تصویب شد


شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷
مسئول اداره سلامت جمعیت و خانواده معاونت بهداشت