معاونت بهداشت

برنامه تحول نظام سلامت

برنامه تحول نظام سلامت در حوزه  بهداشت

 

چهارشنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در جمع کارکنان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بیان داشت :